Tompa, Bárómajori 

Szent Anna Katolikus templom látogatás

A Halasi Bringabarát Klub kerékpártúrát tervez 
2018. április 15 -én vasárnap 14 órai indulással Tompára
cél a  Bárómajori Szent Anna Katolikus templom látogatása.
Idegenvezető: Kovács Sándor
Rövid leírás:

A Redl-kastély (trsz.: 692) É-i bástyája helyén épült, kereszthajós, nyeregtetős templom, színes mázas, Zsolnay-féle kerámiacserép héjalással. Szentélye, a kereszthajó szárai és a DK-i hajófalhoz kapcsolódó kápolna poligonális záródású, a szentély DK-i falához a kereszthajószár másik oldalán kétszakaszos, emeletes oratórium kapcsolódik. A földszintes sekrestye és előtere a kereszthajó és az oratórium elé épült. Támpillérekkel tagolt homlokzatain csúcsíves nyílások, az ablakok mérművesek. A templom homlokzatain díszítőfaragványok, szobrok, domborművek. A főbejárat fölött angyal, feliratszalaggal: 1905. A belső bordás boltozatos, bimbós fejezetű, karcsú pillérekkel, a hajó bejárati oldalán kőkonzolokra ültetett, áttört kőrácsos karzattal, a szentélyben faragott mellvédes oratóriummal. Berendezés: jellemzően 19. század vége, korábbi darabokkal kiegészítve. Báró Redl Béla 1861-1863 építtette a jelenlegi kastélyt és É-i bástyájában kápolnát alakított ki. 1893-ban a kápolna azonban már kicsinek bizonyult, mivel a környékbeli nép plébániatemplomául is szolgált. Az új templom építését határozta el, az építkezés 1905-ben fejeződött be (építész: Wágner Károly?). A kastély részét képező templom plébániatemplomi rangot kapott.

Külső leírás:
A Redl-kastély É-i bástyája helyén épült, eredetileg a kastéllyal összeépített templom. Homlokzati középtornyos, szentélye a nyolcszög öt oldalával záródik, kereszthajója a főhajónál alacsonyabb. A hajó D-i oldalához alacsonyabb, szintén poligonális záródású kápolna csatlakozik, a D-i szentélyfalhoz kétszakaszos oratórium; a sekrestye és előtere a D-i kereszthajószár, az oratórium és a D-i szentélyfal elé épült. A kastéllyal egykor az összeköttetést a sekrestye előtere és a K-i kastélyszárny közötti üvegfolyosó biztosította; ma csak tetőjének fémváza van meg.
Az épület körben lépcsős támpilléres, körbefutó lábazattal és a hajón, a szentélyen és a kápolnákon ívsoros főpárkánnyal. Az oratórium-szakaszok vimpergásak. A sekrestye és a kereszthajó-szárak főpárkányáról áttört kőkorlát, ill. pártázat emelkedik. A hajó, szentély, kereszthajó-szárak, oratórium tetője és a kúszóleveles toronysisak színes, mázas cseréppel fedett, a sekrestye lapos tetője fémlemezzel borított. A hajó tetőgerincén a diadalív vonalát huszártorony jelzi, a szerkezetileg exponált helyeken (támpillérek) fiatornyok vannak. Az ablakok csúcsívesek; a torony karzatszintjén és az É-i kereszthajó-szár zárófalán körablak van.
A főhomlokzatot a torony uralja; két oldalához csak egy-egy alacsonyabb, áttört attikás toldaléktér kapcsolódik. Földszintjének középtengelyében csúcsíves, bélletes kapu nyílik, ívmezejében a keresztrefeszítés domborműves jelenetével, a kapunyílás előtt alacsony díszrács van. A földszintet lezáró párkány fölött van a karzatszint a már említett körablakkal; alatta kúszóleveles vimperga alatt majolika dombormű nyolcszögű keretben (Mária a gyermek Jézussal); ez alatt angyal, írásszalaggal (rajta 1905-ös évszám). A körablak fölött domborművű, leveles szárvégződésű kereszt van. A karzat párkánya fülütt még két toronyszint emelkedik, egymástól szintén párkánnyal elválasztva; a felső zárópárkányán ablakai túlnőnek, ezzel és a párkány alatt és fölött megjelenő díszítőfaragványokkal, a párkány fölött négyszögűből nyolcszögűbe alakítva "növekszik át" a felső szint a toronysisakba. A tornyon a templom egészére jellemző gazdag ornamentális faragás figurális elemekkel bővül: a már említett homlokzati domborművek mellett a támpilléreken hat szobor (Szent Máté, Márk, János evangélista, Szent Péter, Pál és András apostol - a Historia Domus szerint "Hiroszek magyar szobrász" művei) áll.

Állapot leírás:
Veszélyeztetett, mert nem nagyon használják. 1998-ban pl. a sekrestyében egy nagy fagyásos beázás volt, amit a használat hiánya miatt nem is rögtön vettek észre.

A túrán mindenki saját felelősséggel vesz részt, ügyeljünk egymás testi épségére.
Tartsuk be a kresz szabályait, mert forgalmas úton fogunk haladni.
A program során kép és videó anyag készül.
Készítsük fel kerékpárunkat az túrára, cseppentsünk pár csepp olajat a láncra, és ne feledjük ellenőrizni, hogy felszerelésünkből nem hiányzik-e a kerékpárunk méretéhez passzoló tartalék tömlő.

Halasi Bringabarát Klub

Halasi Bringabarát Klub
6400 Kiskunhalas
Sétáló utca 8
Számlaszám :
51700306-15448479

Adószám: 18648991-1-03
halasikerekesek@gmail.com